انواع دتکتور اعلام حریق

دتکتورها می توانند چند سنسوره یا تک سنسور باشند. دتکتورهای مولتی دارای سنسورهای حساس به دود، آتش و گاز , شعله می باشند در صورتیکه یکی از این حالات رخ دهد سنسور عمل نموده اطلاعات را به کنترولر ارسال می نماید.

دتکتورها می توانند بیسیم نیز باشند و بصورت OutDoor و InDoor ساخته شده اند.