آنتن های مسدود کننده موبایل

معمولاً در جاهایی به عبارت  "لطفاً موبایل یا تلفن همراه خود را خاموش کنید" یا "لطفاً در این مکان از تلفن همراه استفاده نفرمایید." برخورد کرده اید این سیستم ها قادرند برای فضایی که می خواهیم در آنجا آنتن موبایل نباشد استفاده می شود نظیر بانک ها، دادسراها، ادارات پلیس، سازمان زندان ها، سالن های کنفرانس، همایش، نمایش و ...

مسدود کننده های امواج تلفن همراه:
امواج تلفن همراه را در اماکن مختلف (با هر وسعت) مسدود می کند. بدون اختلال در سیستم های ارتباطی مدرن و بی هیچ خطری برای انسان. این سیستم در 7 مدل برای اماکن و شرایط متفاوت عرضه می شود و می تواند دو باند
را مسدود نماید. قابل بهره برداری در بانک ها، بیمارستان ها، سالن های مذاکره و کنفرانس، سالن های امتحانات و مراکز آموزشی، سالن های نمایش و موسیقی و ....