كنترل تردد يا دستيابي (Access Control) به معني تأييد يا عدم تاييد دسترسي كاربران به منابع خاص مي باشد. كنترل تردد را مي توان براي مديريت منابع فيزيكي ( مثل سالن سينما كه تنها دارندگان بليط مجاز به عبور هستند .) منابع مجازي ( مثل حساب بانكي كه افراد محدودي مجاز به برداشت از آن هستند ) يا منابع ديجيتال ( مثل متني بر روي كامپيوتر كه فقط افراد خاصي مي توانند آن را بخوانند ) به كاربرد .

دستيابي فيزيكي 
 
دستيابي فيزيكي براي يك فرد، معمولا از طريق پرداخت وجه و يا داشتن مجوز امكان پذير است . در برخي از مكان ها تردد تنها در يك جهت صورت مي گيرد ( ورود يا خروج)، براي كنترل اين نوع تردد مي توان از نگهبان، دربان ، مسئول كنترل بليط يا (turnstile) استفاده كرد . همچنين اين امكان وجود دارد كه در اطراف محل مورد نظر ازنرده استفاده شود . در كنترل تردد مي توان مجاز يا غير مجاز بودن حضور افراد و يا خروج افراد را كنترل نمود ( مثلا كنترل در محل درب فروشگاه ها ) .در امنيت فيزيكي هدف از كنترل ترددمحدود كردن دسترسي افراد به اموال ، ساختمان يا حتي يك اتاق است . كنترل تردد فيزيكي را مي توان با استفاده از نيروي انساني ( نگهبان ، مأمور امنيتي يا مسئول پذيرش ) يا از طريق ابزارهاي مكانيكي مثل قفل و كليد يا ابزارهايي با تكنولوژي پيشرفته تر مثل سيستم هاي كنترل پياده سازي كرد .
 

 
 

 

كنترل تردد فيزيكي با مسأله چه كسي ؟ كجا؟ و چه وقت ؟ سر و كار دارد .
 
سيستم كنترل تردد فيزيكي مشخص مي كند كه : چه كسي مجاز به ورود يا خروج است ؟ محل هاي مجاز ورود و خروج كجاست ؟ و اين افراد در چه زماني اجازه تردد دارند؟ انجام اين كا در گذشته با استفاده از قفل و كليد انجام مي شده است . وقتي دري قفل مي شود، تردد افراداز آن در فقط با داشتن كليد امكان پذير است .

 
در اين سيستم ها كليدهاي مورد استفاده و ورود و خروج افراد ثبت نمي شود و كليد را ميتوان به راحتي كپي كرده و در اختيار افراد غير مجاز قرار داد. در صورت مفقود شدن كليد و يا اتمام مدت اعتبار فرد براي استفاده ازكليد ، بايد قفل را تعويض كرد . در كنترل تردد الكترونيكي ، از كامپيوتر براي رفع اين نواقص استفاده شده است . در اين سيستم ها تعداد زيادي اجازه نامه را مي توان جايگزين كليدهاي مكانيكي كرد . اعطاي اجازه ورود براي افراد در سيستم هاي الكترونيكي با ارائه اين مجوز يا كارت امكان پذير است . بعد از صدور اجازه ورود ، درب براي زمان از پيش شده اي باز شده و تردد ثبت ميگردد . در صورت عدم صدور اجازه ، در بسته مانده و اين صحنه نيز ثبت مي شود. در اين سيستم مي توان درب ورودي را مورد نظارت قرار داده و اگر درب با فشار باز شود و يا گر براي مدت زيادي باز بماند ، آژير خطر به صدا در مي آيد .

نحوه كار سيستم كنترل تردد
 
هنگامي كه كارت عبور وارد سيستم كارت خوان مي شود ، اطلاعاتي كه معمولا به صورت عدد و يا كد است . به مركز كنترل ارسال مي گردد . مركز كنترل اين اطلاعات رابا اطلاعات موجود در پايگاه مقايسه كرده و پس از آن درخواست پذيرفته و يا رد مي شود، در طي اين فرايد اطلاعات مربوط به ورود و خروج نيز ثبت مي شود .

 
چنانچه اجازه ورود داده نشود ، درب همچنان بسته مي ماند . اگر بين اطلاعات ورودي و اطلاعات موجوددر پايگاه مطابقت وجود داشته باشد ، مركز كنترل بر روي يك رله عمل كرده درب باز مي شود و همچنين آژير غير فعال مي گردد . معمولا پذيرفته و يا رد شدندرخواست وورد با چراغ چشمك زن سبز يا قرمز مشخص مي شود .

 
توضيحات بالا به يك سيستم كنترل ساده و ابتدايي مربوط مي شود . در اين سيستم مي توان كنترل تردد را به افراد مختلف واگذار كرد . مثلا اگر فرد ( الف ) اجازه تردد به اتفاقي را داشته ، اما فرد ( ب) اين اجازه را نداشته باشد ، فرد ( الف) مي تواند اين اختيار را به فرد ( ب) واگذار كند . براي جلوگيري از بروز اين اتفاق مي توان از سيستم تاييد دوگانه استفاده كرد . در اين نوع سيستم ، علاوه بر كارت و كد ورود ، عامل دوم نيز مورد نياز است .

 
عامل دوم مي تواند يك پين كد ، يك كارت ديگر ، با ورودي بيومتريك باشد . اين عوامل را يم توان به طور كلي به سه دسته دستي ( مثل كارت ) رمز ( مثل پين كد) و مشخصاتي ( مثل ويژگي هاي بيومتريك ) تقسيم بندي كرد .

 
 

 

بخش هاي مختلف يك سيستم كنترل تردد
 
در يك سيستم كنترل تردد نقطه ورود مي تواند يك درب ، (turnstile)، ورودي پاركينگ ، آسانساور و ... باشد كه ورود با استفاده از اين سيستم امكان پذير مي شود . معمولا نقطه دسترسي يك درب بوده كه اين درب ورودي شامل چندين عنصر مي باشد . مهمترين بخش آن يك قفل الكترونيكي است . اين قفل توسط يك سوئيچ الكترونيكي باز مي شود . به جاي انجام اين كار توسط كاربر ، معمولا از يك ورودي استفاده مي شود . اين ورودي مي تواند يك صفحه كليد ، كه بايد رمز عبور از طريق آن وارد شودع يك كارت خوان با يك سيستم بيومتريك باشد . كارت خوان به خودي خود درب را باز نمي كند ، بلكه كه ورودي را به مركز كنترل فرستاده و مركز كنترل در اين مورد تصميمي گيري ميكند . براي بررسي وضعيت درب از يك سوئيچ مغناطيسي استفاده مي شود . اين سوئيچ بي شباهت به آهن رباي درب يخچال يا خودرو نيست . در اين سيستم ها معمولا ورود افراد كنترل شده و خروج آنها مورد كنترل قرار نمي گيرد . در جايي كه خروج كنترل نمي شود ( خروج آزاد ) ، ابزاري براي درخواست خروج (REX) مورد استفاده قرار مي گيرد . اين ابزار مي تواند يك دگمه و يا آشكار ساز حركتي باشد . وقتي اين دگمه فشار داده و يا حركتي درجلوي درب تشخيص داده شود ،آژير غير فعال شده و در باز مي شود . خروج از درب بدون باز كردن الكترونيكي آن ، خروج آزاد ناميده مي شود كه يك مساله مهم امنيتي است . در حالتي كه خروج آزاد مجاز نباشد ، در ب خروجي نيز قفل مي شود .

مجوز عبور
 
مجوز عبور معمولا رمزي ( مثل پين كد) ، دستي ( مثال كارت يا نشانه ورود) و يا مشخصاتي ( مثل ويژگي هاي بيومتريك ) يا تركيبي از اين ها مي باشد . اين مجوز مي تواند يك كارت ، كليد مجازي يا نوع ديگري از كليدها باشد . كارت هاي مختلفي مثل نوارهاي مغناطيسي ، باركد ، ويگند ، بي سيم ها 125 كليو هرتز ، كارت هاي هوشمند تماسي يا بدون تمس براي اين منظور به كار مي روند . سيستم هاي بيومتريك نيز از اثر انگشت ، شناسايي چهره ، شناسايي عنبيه ، شبكيه ، تشخيص صدا و يا شكل وحالت دست ها استفاده مي كنند.

 
تكنولوژي باركد
 
باركد يا كد ميله اي ، مجموعه اي از نوارهاي روشن و تاريك كنار هم است كه توسط يك دستگاه نوري خوانده ميشوند . ترتيب و عرض نوارها باتوجه به پروتكل مورد استفاده مي شوند . ترتيب و عرض نوارها با توجه به پروتكل هاي متعددي وجود دارد كه رايج ترين آنها كد 39 است . گاه كدهاي مربوطه به صورت عددنيز نمايش داده مي شوند تا افراد نيز بتوانند آنها را بخوانند .

 
مزيت اين تكنولوژي ارزان بودن و سادگي توليد و استفاده از آن است . اما اين مزيت به نوعي عيب اين روش نيز به شمار مي رود . زيرا سادگي اين تكنولوژي موجب آسيب پذيري در برابر سوء استفاده مي شود .

 
از طرف ديگر ، در صورت كثيف بودن و يا لكه دار بود كارت ها ، اطمينان دستگاه كارت خوان كاهش مي يابد . براي كاهش ورود افراد غير مجاز مي توان باركد را با جوهر مشكي چاپ كرد و سپس آن را با يك پوشش قرمز تيره پوشاند . سپس باركدها را با استفاده از يك دستگاهنوري مجهز به سيستم مادون قرمز كرد . به اين ترتيب ، كپي كردن باركدها با دستگاه كپي دشوار خواهد شد و كدها را نيز مي توان به راحتي با استفاده از كامپيوتر توليد كرد .

نوارهاي مغناطيسي
 
نوارهاي مغناطيسي متشكل از مجموعه اي از باريكه هاي اكسيدهاي مغناطيسي هستند كه بر روي يك كارت چسبانده شده اند.در هر نوار مغناطيسي سه رديف داده مختلف وجود دارد . معمولا داده هاي هر رديف از استانداردهاي كدگذاري خاص خود پيروي مي كنند، اما مي توان استانداردهاي ديگر را نيز براي كذگذاري به كاربرد . كارت هاي مغناطيسي در مقايسه با ساير كارت ها ارزان تر بوده و برنامه نويسي آنها ساده تر است . اگر چه توليد كارت هاي مغناطيسي از باركددشتوارتر است ، اما تكنولوژي خواندن داده و كدگذاري آن بر روي ارت مغناطيسي گسترده تر و پياده سازي آن ساده تر است . در كارت مغناطيسي احتمال خواندن نادرست ، از بين رفتن بخش مغناطيسي و از بين رفتن داده وجود دارد.

كارت هاي ويگند
 
اين تكنولوژي از سيم هاي فرومغناطيس به نحوي استفاده كرده كه الگوي منحصر به فردي را تشكيل مي دهند.

كارت هاي مجاورت
 
در كارت هاي كنترل تردد اوليه ، از اثر ويگند استفاده ميشد . در تكنولوژي هاي جديد ويژگي داده هاي ويگند نيز حفظ شده است تا اين سيستم با ساير سيستم ها سازگار باشد .در اينجا دستگاه هاي كارت خوان باز هم با نام ويگند شناخته مي شوند ، اما ديگراز اثر ويگند در آنها استفاده نمي شوند ، اما ديگراز اثر ويگند ، يك ميدان الكتريكي در محدوده 1 تا 5 اينچي اطراف خود ايجاد مي كند و در كارت ها نيز از يك مدار LC ساده استفاده مي شود. وقتي كارت از ميدان كارت خوان قرار مي گيرد ، سيم پيچ داخل كارت توسط ميدان تحريك شده ، سيم پيچ خازني را شارژ كرده و مدار مجتمع به كار مي افتد .

 
اين مدار شماره كارت را به سيم پيچ و از آنجا به كارت خوان مي فرستد . سازمان ها مي توانند داراي كارت هايي با شماره هاي يكسان براي خود انتخاب كند و به اين ترتيب احتمال ايجاد دو كارت مشابه وجود داشت.

 
براي مقابله با اين مشكل برخي توليد كنندگان از قالبي استفاده كردند كه داراي بيش از 26 بيت ويگند است در اين قالب 26 بيتي ، بدين ترتيب كه بيت اول مشخص زوج و فرد ، بيت هاي 2 تا 9پيش شماره و بيت هي 10 تا 25 شمار كارت را تشكيل مي دهند . ساير قالب ها نيز داراي ساختار مشابهي شامل پيش شماره و بيت زوج و فرد جهت بررسي خطا هستند .

كارت هاي هوشمند
 
دو نوع كارت هوشمند وجود دارد: كارت هايي كه با تماس كار مي كنند و كارتهايي كه نيازي به تماس ندارند . در هر دو نوع كارت يك روز پردازنده و يك حافظه وجود دارد . كارت هاي هوشمند از يك نظر با كارت هاي مجاورت متفاوتند . ريز پردازدندهدر كارت مجاورت فقط يك وظيفه دارد : ارسال اطلاعات كارت به كارت خوان . پردازنده كارت هوشمند داراي سيستم عامل بوده و مي تواند كاربردهاي مختلفي از قبيل كارت خريد ، پيش پرداخت ، كارت عضويت و كارت كنترل خريد ، پيش پرداخت ، كارت عضويت و كارت كنترل تردد را پاسخگو باشد . تفاوت دو نوع كارت گفته شده در نحوه برقراري ارتباط كارت با سيستم بيروني است .

 
كارت هوشمند تماسي داراي 8 نقطه تماس جهت انتقال اطلاعات به كارت خوان است . كارت هوشمند بدون تماس از سيستم ارتباط راديويي مشابه كارت هاي مجاورت استفاده مي كند با اين تفاوت كه باند فركانسي در اينجا متفاوت است . در سيستم كارت هاي هوشمند ، مي توان اطلاعات مربوط به كاربر را بر روي كارت ذخيره كرد و نيازي به استفاده از حافظه مركز كنترل نيست .

پين كد
 
پين كد ( Personal identification number) يا شماره شناسايي شخصي ،عددي است كه همانند رمز عمل مي كند . اين عدد معملا شامل 4 تا 8 رقم است . هر چه تعداد ارقام كمتر باشد ، حدس زدن آن ساده تر بوده و هر چه تعداد آن بيشتر شود ، به خاطر سپردن آن سخت تر مي شود . مزيت پين كد در اين است كه احتمال از بين رفتن و گم شدن آن وجود ندارد و عيب بارز اين روش احتمالي فراموشي كدها و امكان سو استفاده توسط افراد ديگر است . امنيت پين كد از باركد و كارت مغناطيسي كمتر است .

 
 

 

امنيت كامپيوتري
 
در بخش كامپيوتري كنترل تردد ، قسمت هاي مختلفي از جمله : بررسي اعبتار ، صدور ، مجوز و بازبيني و فعال است . همنين ابزارهاي فيزيكي مثل اسكنرها ، قفل هاي مكانيكي ، مسيرهاي مخفي ، امضاي الكترونيكي ، كدگذاري ، موانع خاص ، و بخش نظارت نيز در اين سيتم ها به كار گرفته مي شوند . در تمام مدل هاي كنترل بردد ، به اجزاي داراي حركت subject و اجزايي كه منابع كنترلي را تشكيل مي دهند object گفته ميشود . درنرم افزارها اين دو جزء مورد توجه قرار گرفته و كاربر انساني تنها از طريق نرم افزار مي تواند بر سيستم تاثير بگذارد .

تكنيك هاي كنترل تردد
 
تكنيك هاي كنترل تردد به دو دسته اختياري و غير اختياري تقسيم مي شوند . سه مدل رايج در اين زمين عبارتند از كنترل تردد اختياري يا DAC ، كنترل تردد اجباري يا MAC و كنترل تردد قاعده محور يا RBAC است . دو مدل آخر جزء دسته غير اختياري هستند . در مدل هاي كنترل تردد اختياري ، كه داراي object هستند دو مفهوم مهم عبارتند از :

- در دست داشتن فايل ها و داده ها

- امكان و اجازه دسترسي
 
در كنترل تردد اجباري ، سياست كنترلي توسط سيستم مشخص مي شود . اين نوعت كنترل تردد در سيستم هاي چند لايه كه داراي داده هاي حساس هستند مثل سيستم هاي دولتي يا نظامي به كار مي رود . در اينجا براي تمام subject هاميزان حساسيت و نيز ورود و خروج داده مي شود . در كنترل قاعده محور نيزسياست كنترلي توس سيستم مشخص مي شود . در كنترل اجباري كاربرها اجازه دارنددسترسي به منابع خود را تعريف كنند ، اما در كنترل قاعده محور چنين اجازه اي داده نمي شود . در اين كنترل قواعدي وجود دارد :

1- هر subject تنها در صورتي مي تواند وارد عمل شود كه انتخاب شده و قاعده اي به آن تخصيص داده شده باشد .

2- قاعده فعال يك subject بايد مورد تأييد قرار گيرد .

3- يك subject تنها در صورتي مي تواند عملياتي را انجام دهد كه اين عمليات مورد تاييد قرار گرفته باشد .

ارتباطات

در ارتباطات و مخابرات كنترل تردد معمولا با مفاهيم زير تعريف ميشود :
 
1- تكنيكي كه براي تاييد و يا عدم تأييد و يا عدم تأييد اجاره جهت دستيابي به سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد .

 
2- تكنيكي كه براي تعريف و محدود كردن دستيابي افراد به برنامه ها و به دست آوردن داده ها و يا وارد كردن داده ها در پايگاه استفاده ميشود .

3- عملي كه كنترل كننده ميتواند منابع سيستم را به درخواست كاربرهاي مختلف در اختيارشان قرار دهد .

تقسيم بندي انواع سامانه هاي هوشمند الكترونيكي حفاظت پيراموني :

اين سامانه هاي حفاظتي را به جهت نوع كاربري به دو دسته زير مي توان تقسيم كرد :
 
1- سامانه هاي با كاربري محيط داخل (Indoor) :
 
اين سامانه ها براي شناسايي هر گونه نفوذ به داخل ساختمان يا ناحيه مشخصي ازساختمان به كار مي روند بسته به نوع آشكارسازي دسته بندي زير را مي توان براي اينگونه سنسورها داشت :

1-1) تشخيص نفوذ به قسمتي از يك ساختمان مثل درب ، پنجره ، هواكش ، سقف ، پشت بام، ديوار .

1-2) تشخيص حركت داخل ساختمان مثل راهرو ، هال

1-3) تشخيص يك شي از نظر لمس ، حركت يا جا به جايي آن

2- سامانه هاي محيط خارج (Outdoor) :
 
اين سامانه هاي براي تشخيص نفوذ پيرامون يك مجموعه به كار مي روند . غالبا در فضاي آزاد مانند فنس ها ، حصار و يا اطراف ساختمان هاي بزرگ نصب مي گردند. به دليل مرتبط بودن بحث ما با اين گونه سامانه ها لازم است، جهت توانايي در تجزيه و تحليل سامانه هاي مذكور ابتدا ساختاري كلي از اين سامانه ها را مورد بررسي قرار دهيم .

سامانه هاي كنترل تردد افراد و خودروها :
 
يكي از مهمترين راهكارها جهت مقابله با تهديد نفوذ به يك مجموعه ايمن كردي وورودي ها هاي يك مركز امنيتي به صورت محسوس و يا غير محسوس توسط كنترل افراد و خودروهايي مي باشد كه قصد تردد در محل مورد نظر را خواهند داشت . پاسخگويي به اين نياز اساسي را مي توان بانصب تجهيزات كنترل تردد در ميادي ووردي مهم برآورده نمود . اساس عملكرد سامانه هاي كنترل تردد تردد بر شناسايي افراد و يا خودروهايي مي باشد كه قبلا توسط مسئول حراست مجموعه مجوز تردد به محل مورد نظر را پيدا كرده اند . متداولترين روش در شناسايي افراد و خودروها استفاده از كارتهاي ترددي مي باشد كه حاوي اطلاعات كه شده شخص مجاز به تردد در محل مي باشد . به كمك اين كارت هاي تردد ، شخص مورد نظر با توجه به دسترسي كه توسط مسئول حفاظت محل داده شده اسشت مي تواند در اماكن از قبل تعريف شده تردد نمايد.

 
 

 

اجزاي يك سامانه كنترل تردد :
 
سيستم كنترل تردد از اجراي مختلفي تشكيل يافته است كه اين اجزا بسته به گستردگي پروژه ممكن است تغيير يابد ولي بطور كلي از موارد مطروح در ذيل خارج نمي باشند .

1- كارت

2- كارت خوان

3- كارت خوان خودرويي

4- كنترلر

5- راه بند

6- حسگر ، آرام بند، قفل برقي

7- دوربينهاي مداربسته

8- نرم افزار

سيستم مديريت:
 
يك سيستم كنترل تردد گسترده نياز به بخش هاي مختلف مديريت دارد . اطلاعاتي كه از كارت خوان ها و كنترل كننده هاي مرتبط با آنها جمع آوري مي شوند توسط ارتباط شبكه به يك سري ايستگاه كاري منتقل مي وشند . در اين ايستگاه ها برخي از دستورات و فرامين مديريتي قابل اجرا مي باشند.در سطح بالاتر يك سرور اصلي نقش مديريت كل مجموعه سيستم تردد را بر عهده دارد .

موانع :
 
جهت جلوگيري از ورود افراد غير مجاز به مجوعه از موانعي همچون انواع گيت هاي نفري ( سه شاخه ، شيشه اي و ... ) راهبندها ، دربهاي شيشه اي مجهز به چشم الكترونيك و ... استفاده مي گردد .

گيت هاي گردان :

Turnstile :
 
يا گيت هاي گردان طي ساليان گذشته چه در كاربرد و چه در طراحي دستخوش تغييرات بسياري بوده اند . سازمان ها و فرودگاه هاي مختلف براي ايجاد محيط ايمن جهت كارمندان خود ، از راه كارهاي امنيتي متفاوتي بهره مي برند .

 
يكي از معيارهاي مهم در انتخاب اين گونه راه كارها ايجاد شرايطي استكه طي آن آسايش مراجعين نيز مد نظر گرفته شود . امروزه گيت هاي گردان سنتي سه بازويي كمتر مورد استفاده قرار مي گيرند و مصرف كنندگان با تنوع بسياري در انتخاب گيت هاي گردان مواجه هستند .

بر اساس ميزان امنيت مورد نياز ، انعطاف معماري و سرعت تردد مورد نياز جهت وورد افراد ، گيت هاي گردان مختلفي قابل انتخاب هستند.

گيت هاي گردان :

گيت هاي گردان نيم قد : 

 
گيت هاي گردان نيم قد داراي سرعت ورود و خروج مناسبي هستند و اغلب در ورودي هاي عمومي با سطح امنيت پايين نصب مي شوند ، زيرا فرد متجاوز مي تواند از روي آن بپرد و وارد محيط حفاظت شده گردد .

 
اين مدل از حلاظ زيبايي چندان مورد توجه نيست ، اما امروزه با استفاده از موارد مدرني همچون شيشه ، فولاد ضد زنگ ، مرمر و چوب بر روي زيباتر ساختن اين وسيله پيشرفت هايي شكل گرفته است .

 
به شكل خلاصه مي توان چنين عنوان كرد مدل نيم قد در ورودي هاي عمومي كه به سطح امنيتي پاييني نياز دارندو پارامتر زيبايي نيز چندان اهميتي نداردقابل استفاده مي باشد .

گيت هاي گردان تمام قد :
 
گيت گردان تمام قد نسبت به نمونه نيم قد از سطح امنيت بالايي بهره مي برد ، زيرا ديگر نيمي توان از روي آن پريد و يا از زير آن رد شد . از آنجا كه اين سيستم نياز به نظارت انساني ندارد ، با حذف نگهبان باعث صرفه جويي در هزينه ها مي شود ، اما از طرف ديگر اين سيستم باعث كاهش سرعت تردد شده و از لحاظ زيبايي نيز از ظاهر نامطلوب تري نسبت به نوع نيم قد برخوردار است . به همين خاطر اين سيستم ها اغلب در ورودي هايي كه نياز به سطح امنيت بالاتري دارند و ورودي اصلي نمي باشند استفاده مي شوند. گيت هاي گردان تمام قد بر خلاف نمونه هاي نيم قد گزينه هاي مناسبي جهت محيط هاي صنعتي و اقتصادي كه نياز به امنيت بالاتري دارند ، مي باشند . درچنين ساختمانهايي بيش از ظاهر به صرفه جويي در هزينه ي نگهبان توجه مي شود . در اين مدل نيز همچون مدل نيم قد تلاش شده است تا با استفاده از ساختارهاي مدرن به زيبايي آن كمك شود .

اتاقكهاي امنيتي :
 
پس از بررسي گيت هاي گردان تمام قد به اتاقك هاي امنيتي مي رسيم . اين اتاقك ها بالاترين سطح امنيتي را فراهم مي آورند ، زيرا هويت افراد را پيش از ورود مورد بررسي قرار مي دهند. پس از آنكه هر فرد وارد اتاقك امنيتي مي شود ، از طريق سيستم هاي مختلف همچون فلز ياب بررسي مي شود ، از طريق سيستم هاي مختلف همچون فلزياب بررسي مي شود كه آيا تجهيزات ممنوعه اي همچون اسلحه يا موارد مشابه به همراه دارد يا خير . امنيت بالاي اين اتاقك ها آنها را ايده آل جهت استفاده از ورودي هاي فرودگاه ها ، محيط هاي نظامي و صنايع حساس كرده است . افراد غير مجاز قادر به عبور از اين اتاقك ها نخواهند بود . اين اتاق ها از زيبايي قابل قبولي برخوردارند ، با اين وجود از لحاظ اقتصادر گران بوده و سرعت تردد پايين تري نسبت به اكثر سيستم هاي ديگر دارند ، با توجه به آنكه در اين اتاقك ها از سيستم هاي پيشرفته اي استفاده مي شود ، هزينه نگهداري آنها بالااست . بطور كلي مي توان چنين عنوان كرد كه اتاقك هاي امنيتي مناسبت جهت اماكني باسطح امنيتي بالاو حجم ترافيك پايين مي باشند :

گيت هاي نوري :
 
گيت هاي گردان نوري دقيق ترين فرم گيت هاي گردان مي باشند در اين سيستم ها بين ستون هاي ووردي بجاي حصارهاي فيزيكي از اشعه ي مادون قرمز استفاده مي شود . سطح امنيتي اين محصول در حد سطح امنيتي گيت هاي گردان نيم قد مي باشد ، به همين خاطر قابل استفاده در ورودي هاي داراي نگهبان است . در شرايطي كه هنگام وورد تخلفي از افراد صورت گيرد . نگهبان بايد وارد عمل شود و مساله را بررسي كند. از آنجا كه در اين سيستم ها حصار فيزيكي حذف شده است ، سرعت تردد بسيار بالاتر از نمونه هاي ديگر است . بصورت ميانگين سرعت تردد اين مدل ها يك نفر در ثانيه مي باشد . به واسطه ي عدم وجود هيچ گونه سيستم از لحاظ ظاهري نيز اشكالي در منظره ورودي ساختمان ايجاد نمي كند ، بعلاوه هزينه هزينه نگهداري اين سيستم پايين مي باشد .

 
بطور كلي گيت هاي گردان نوري جهت محيط هايي كه داراي نگهبان بوده و ميزان تردد بالايي دارند و نيازمند سطح امنيت پايين تري مي باشند، مناسبت هستند .

اسيد گيت ها :
 
اسپيد گيت ها نمونه ي پيشرفته ي گيت هاي گردا نيم قد مي باشند . اين سيستم ها تمام مزاياي گيت هايگردان نيم قد و نوري را دارا بوده و از ظاهري زيبا و سطح امنيتي بالايي برخوردارند . به همين خاطر در زمره ي مقبول ترين سيستم هاي كنترل ورودي قرار گرفته اند . اسپيدگيت ها گزينه هاي مناسبي جهت ورودي هاي داراي نگهبان جهت افزايش سطح امنيتي مي باشند .

سرعت تردد و ظاهر اين سيستم ها قابل قبول است .

اسپيد گيت ها اغلب در دو حالت كار مي كنند :
 
در حالت عادي باز و يا در حالت عادي بسته ، انتخاب اين دو حالت با توجه به شرايط امنيتي مورد نياز و طراحي ساختمان استفاده مي شود . به واسطه ي تمايل مديران ساختمان جهت داشتن ظاهري زيبا و سطح امنيت بالاتر در ورودي ساختمان ها ، بازار اسپيد گيت ها رشد گسترده اي داشته و پيش بيني مي شود كه در آينده نيز اين رشد ادامه پيدا كند . اسپيد گتيت هاي قديمي به واسطه ي عملكرد دو طرفه داراي ميزان خطاي بالايي بودند ، اما در نمونه هاي جديد اين مشكل رفع شده است . ساختار اسپيد گيت هاي قديم شامل دو اشعه ي مادون قرمز بود كه به واسطه يك PLC كنترل مي شدند . براي تعيين ورود يا خروج از تركيب قطع شدن اشعه ي اول و دوم استفاده مي شود .
 
.
دستگاه هاي مولتي ريدر
 

اين دستگاه ها همانطور كه از اسمشان پيداست داراي چند ريدر مختلف چون شناسائي اثر انگشت – كارت بون تماس – باركد و كد چند رقمي ميباشد كه ميتوان تمام ريدر هايش را براي دادن فرمان ست نمود كه متفقا يا هر يك به تنهائي دستور را اجرا نمايد مکانیزم این مولتی ریدر ها با هم یکسان میباشد همه آنها میتوانند اطلاعات متشکله را ثبت و ضبط نمایند و در اتصال به نرم افزار درون کامپیوتر ارائه ریپورت نمایند.

 

 

ساعت حضور و غیاب و دربازکن اثر انگشت و کارت

ظرفیت 1000-2000-4000 اثر انگشت

پل ارتباطی RS232 به منظور Upload/Download اطلاعات

تشخیص اثر انگشت در کمتر از یک ثانیه

پورت ارتباطی RS422-TCP/IP

اندازه 5/161 در 134 در 5/48 میلیمتر

ساعت حضور و غیاب و دربازکن اثر انگشت کارت و کد

ظرفیت 5000-10000 اثر انگشت

پل ارتباطی RS232 به منظور Upload/Download اطلاعات

تشخیص اثر انگشت در کمتر از یک ثانیه

پورت ارتباطی RS422-TCP/IP

اندازه 135 در 45 در 5/202 میلیمتر

ساعت حضور و غیاب و دربازکن اثر انگشت و کیپد

ظرفیت 2800 اثر انگشت

پل ارتباطی RS232 به منظور Upload/Download اطلاعات

تشخیص اثر انگشت در کمتر از یک ثانیه

پورت ارتباطی RS422-TCP/IP

اندازه 148 در 142 در 50 میلیمتر

قابلیت کار به وسیله اثر انگشت و یا رمز

قابل برنامه ریزی برای 5 نفر به عنوان manager

دارای قفل خودکار

دارای زنگ هشدار دهنده به هنگام باز شدن در با زور

کار به وسیله یک باتری 9 ولتی

قابل قرارگرفتن در وضعیت مزاحم نشوید

قفل اثر انگشت کارت

ظرفیت 50 -200نفر

تشخیص اثر انگشت در کمتر از یک ثانیه

این قفل بهترین قفلی است که شما می توانید داشته باشید

دارای بهترین و امن ترین سیستم اکسز

قابل استفاده در ورودی درب آپارتمان

اندازه 3/29 در 60 در 5/5 میلیمتر

قابل کار بوسیله اثر انگشت و کارت

ظرفیت 1000-2000-4000 نفر اثر انگشت

تشخیص اثر انگشت در کمتر از یک ثانیه

قابلیت ارتباط با پروتکل های RS485-RS422-RS232-TCP/IP

اندازه 66 در 129 در 52 میلیمتر

ساعت حضور و غیاب  اثر انگشتی

ظرفیت 5000 نفر اثر انگشت

تشخیص اثر انگشت در کمتر از یک ثانیه

قابلیت ارتباط با پروتکل های RS232-TCP/IP

دارای پورتUSB Interface

Standalone-Online

اندازه 197 در 150 در 35 میلیمتر

 

 

قفلهایی که از کنترلرها فرمان می گیرند.

مدلهای مختلفی دارند و هر مدل کارایی خاص خودش را دارد.ذیلا به معرفی آنها میپردازیم

 برای دربهای شیشه ای سکوریت از قفلهای الکترومغناطیس(آهنربایی) که می تواند توسط رابطهای خاصی که در بسته بندی قفل قراردارد در بالا و پایین درب شیشه ای نصب گردد این قفلهای آهنربایی نیرویی معادل سیصد تا دوهزار نیوتن را تحمل می کند. معمولاً برای دربهای داخلی شرکتها و پارتیشن بندیها استفاده می شود.

 

از دیگر قفلهای اتوماتیک قفل درب ساختمان می باشد که به جای دستگاههای اف اف قدیمی نصب شده و نیازی به زنجیر کشنده ندارد. این قفلها شامل فرمان باز کننده و مکانیک قفل می باشد و می توان با کلیدهای معمولی نیز آن را باز نمود.

این قفلها به نام قفلهای سکوریتی معروفند در زوار درب آپارتمان درب صندوقهای نسوز نصب شده و بصورت اتوماتیک درصورت بسته شدن درب عمل نموده درب را با میله فولادی به چهارچوب قفل می کند و با فرمان ریموت یا کلید و یا کارت اکسز و مولتی کنترلرها باز می گردد. لازم به ذکر است تا زمانی که درب باز است قفل عمل ننموده و به محض بسته شدن اتوماتیک عمل می نماید.

این قفلها به نام قفلهای مقابل برقی شهرت داشته در چهاچوب درب نصب شده و مقابل دستگیره های آنالوگ معمولی سوار می شود با فرمان مولتی ریدرها یا پالس ریموت عمل نموده، درب باز می گردد.

 

 

 محصولات فرابک با برچسب هولوگرام