شناسائي با كارتهاي بدون تماس
 
ساختار اي دستگاه ها  به اي شرح ميباشد
  • كنترولر جهت ايجاد سطح دسترسي – ثبت و ضبط وقايع – ثبت كارت و غيره
  • كارت خوان بدون تماس
  • كارت بدون تماس
كنترولر و كارتخوان ميتواند در يك دستگاه باشد و يا جداگانه به هم مرتبط گردند
البته براي بالا بردن ضريب امنيتي بهتر آنست كه سيستم ها از هم جدا باشند تا دسترسي افراد غير به آن به حداقل برسد
 
 

 
كنترولر:
يك دستگاه پردازشگر كه اصطلاحا مغز الكترونيكي ناميده ميشود و به دو نوع تحت شبكه و معمولي موجود ميباشد
اين دستگاه ميتواند تمامي تعريفات و درخواست هاي شما رادر زمينه مجوز ورود و خروج و زملن آن در حافظه خود ذخيره نموده در برخورد با هر كارت از خود واكنش ارائه دهد .
قابليتهاي سيستم:
ثبت كارت تا 16000 كارت و با به روز رساني بيشتر هم مقدور ميباشد
تعريف زمان قبول يا رد كارت بر اساس سال – ماه روز- ساعت –دقيقه براي يك با يا به كرار
تعريف تعداد مرتبه استفاده از كارت
دادن دستور به دستگاه هاي گيت و درب و سيستمهاي ديگردر زمان پذيرش كارت
تعريف عدم ورود بيش از يكبار تا خروج اجباري
تعريف قفل نمودن كارت در صورت عدم استفاده صحيح
تعريف ميزان زمان باز بودن درب – گيت – يا روشن بودن دستگاه ها
تعريف دو ريدر مختلف براي دو كارائي
تعريف 64 درب يا سيستم
تعريف گروه زير مجموعه يك كارت
امكان رديابي هر كارت در چند ثانيه
امكان ريپورت و گزارش گيري
وحتي به صورت تكستEXCEL ,ACCESS 98-2003 امكان ريپورت گيري در محيط
 RS234 – R485-TCP/IP داراي پورت شبكه و كام
دو رله با دو دستور متفاوت
 
 
ريدر- كارتخوان
 
اين دستگاه ها كارت ها را ميخواند و كافيست كارت به آن نزديك شود
ميزان فاصله شناسائي كارت از 10 سانتيمتر تا 6 متر ميباشد
نحوه ارتباط با دستگاه به صورت كد است
از اندازه هاي كوچك 10 سانتي ات 50 سانتي بنا به ميزان فاصله دريافت كارت موجود ميباشد
سيستم ويگند روي اين ريدر ها امكان قرار گرفتن ريدر ها را تا فاصله 150متري از كنترولر مهيا ميكند
 
 
 

كارت
 
انواع مختلفي دارد :
 در اندازه كارت پرسنلي با قابليت چاپ دو رو
در اندازه هاي كوچكتر و به شكل جايسوئيچي