تنظیمات موشن دیتکتشن در رکوردر های تحت شبکه 

لطفا پس از ورود به منوی دستگاه به مسیر زیر بروید
Menu / Setting / Storage / Schedule / REC

اینک مانند مراحل زیر تنظیمات را انجام دهید
 • 1) دوربین مورد نظر را انتخاب نمایید
 • 2)دکمه MD که دارای خانه زرد رنگ است انتخاب نمایید
 • 3) دراین این مرحله بر روی چرخ دنده کلیک نمایید تا وارد صفحه جدید شوید
حال با زدن علامت چرخ دنده وارد صفحه زیر میشوید
مراحل 1 و 2 و 3 و 4 در تصویر بالا را به ترتیب و به اینصورت تنظیم نمایید:
 • منطقه 1 برای تعیین زمان ضبط در هر حالت میباشد اینجا تعیین کنید از چه ساعتی تا چه ساعتی ضبط فعال باشد
 • منطقه ۲ انتخاب حالت موشن دیتکشن است
 • منطقه ۳ روز های هفته را اعلام مینماید
 • و در مرحله 4 عملیات را ذخیره مینماییم
حال از طریق منوی دستگاه مسیر را دنبال نمایید:
Menu / Setting / Event / Video detect / Motion detection


در این پنجره مناطقی که با کادر قرمز مشخص شده اند را به ترتیب از بالا به پایین به طریقه زیر تنظیم نمایید
 • 1) در منوی Channel  کانال مورد نظر یا دوربین مورد نظر را انتخاب نمایید
 • 2) در منوی Enable با زدن تیک فعالش نمایید
 • 3) این قسمت مهم تر از همه بوده و دوربینی که پس از فرمان سنسور حرکت باید شروع به ضبط نماید را انتخاب میکنیم
 • 4) در این منو هم بایستی هر دو تب Apply و Save  را برای تکمیل شدن تنظیمات کلیک نمایید
 
 
تبریک میگوییم شما موفق به تنظیم نمودن حالت موشن دیتکشن ( یا حالت ضبط در صورت هر گونه حرکت) شده اید