نرم  افزار  پارکینگ

زبان  برنامه نویسیc+  و پایگاه داده SQL  Server 1000
قابلیت های نرم افزار :
• قابلیت  کار تحت ویندوز  XPو2000به بالا  با  امکان  اجرا تحت شبکه Lan
• امکان اتصال دو دستگاه  کارت خوان به یک سیستم و نرم افزار و نمایش ورود و خروج جداگانه بر روی نمایشگر
• امکان تعریف  تعرفه های گوناگون برای سیستم ساعتی،نوع وسیله و .....
• امکان تعریف کاربران  مختلف با سطح دسترسی های متفاوت جهت  جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات
• توانایی ثبت کردن مبالغ فیش های صادره  جهت سهولت  در محاسبه
• امکان تهیه نسخه  پشتیبان از اطلاعات  به  صورت دستی و اتوماتیک
• امکان افزودن متن دلخواه  در انتهای فیش های صادر شده
• توانایی تحویل  اتومبیل از طریق  کامپیوتر  مرکزی در صورت مفقود شدن کارت  و غیرمجاز نمودن کارت جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی
• امکان تعریف ظرفیت  پارکینگ واعلان  تکمیل ظرفیت به صورت  هوشمند
• ارائه انواع گزارشات جامع  شامل تاریخ و ساعت ورود  و خروج  ماشین  ،شماره  پلاک ،مشخصات  راننده،مبالغ دریافتی  و ...
• امکان ویرایش گزارشات  توسط مدیر سیستم
• امکان خروجی گزارش با  excel،word،...
• ارائه  گزارشات  مدیریتی  به صورت  نمودار  جهت بررسی میزان استفاده از پارکینگ در ساعات مختلف
• امکان تخصیص شماره به هر فضای خالی   داخل پارکینگ جهت اطلاع  از  تعداد فضاهای خالی و پر
• امکان ذخیره  اطلاعات ورود خودرو در کارت های هوشمند
• قابلیت ثبت کلیه  مشخصات خودرو  و راننده آن شامل :پلاک  خودرو،نوع و مدل ماشین  نام راننده،مدت اعتبار و ...
 

نرم افزار کنترل و مدیریت پارکینگ با  قابلیت  تشخیص پلاک خودرو

سیستم پارکینگ  پویش  توانایی دریافت ،پردازش و ثبت اطلاعات و تردد  خودرو را دارا  میباشد .این  سیستم جهت بالا  بردن سرعت ،دقت و امنیت طراحی  شده است  که  امکان ارائه گزارش  های متنوعی را به کاربر  میدهد.
این سیستم در دو سطح  کارت خوان و دوربین تشخیص پلاک عرضه  میگردد:
• قابلیت کار تحت ویندوز با امکان اجرا تحت شبکه  Lanپایگاه داده:SQL Server  2008
• ثبت کلیه مشخصات  خودرو  و راننده آن شامل(پلاک  خودرو،نوع و مدل  ماشین،نام راننده و ...)
• امکان تعریف  تعرفه های  گوناگون برای سیستم (ساعتی،روزانه،شبانه و ...)
• امکان تعریف کاربران مختلف با سطح دسترسی های متفاوت جهت جلوگیری از دسترسی  افراد غیر  مجاز به اطلاعات
• توانایی  رند کردن مبالغ  فیش های صادره  جهت  سهولت در محاسبه
• امکان تعریف ظرفیت  پارکینگ و اعلان تکمیل  ظرفیت به صورت  هوشمند بر روی تابلو LED
• توانایی کنترل بالا و پایین  بردن راه بند از طریق  نرم  افزار
• امکان ثبت پلاک خودرو توسط  دوربین IP camera
• امکان افزودن متن دلخواه در انتها فیش  های صادره
• توانایی تحویل اتومبیل از طریق کامپیوتر  مرکزی در صورت  مفقود شدن کارت و غیر مجاز  نمودن کارت  جهت جلوگیری از  سوءاستفاده 
• ارائه  انواع گزارشات جامع  شامل تاریخ و  ساعت ورود و خروج ماشین،شماره پلاک،مشخصات راننده،مبالغ دریافتی و...
• امکان تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات به  صورت دستی و اتوماتیک
• استفاده از  کارت MF،RFid،UHFو تک  خودرویی
• امکان  کنترل راه بند ،نمایشگر ،دوربین آنتن برد  بلند  و پرینتر
• امکان شارژ به  صورت  مبلغ
• قابلیت تعریف کارت های خاص
آموزش نصب فیزیکی