سرویس پشتیبانی فرابک

این سرویس به کلیه مشتریان تعلق میگیرد .مشتریان فرابک با داشتن این سرویس از رفع اشکال فوری در زمان بروز حوادث غیر مترقبه برای سیستم های حفاظت و نظارت پیرامونی برخوردار خواهند بود
مزایای سرویس:
1) سرویس کلینینگ و شستشوی دستگاه ها ی اطاق مانیتورینگ هر 2 ماه یکبار جهت بالا بردن طول عمر سیستم
2) اعزام کارشناس بلافاصله از زمان تماس تا حداکثر 12 ساعت پس از تماس
3) رفع عیب فوری و تعمیر ویا تعویض قطعات معیوب قبل از تسویه صورتحساب مربوطه
4) نصب قطعات جایگزین موقت 72 ساعته تا تصمیم گیری مشتری در خصوص تعمیر و یا تعویض و یا ارتقائ سیستم
5) ارسال قطعات معیوب به شرکت گارانتی مربوطه و نصب مجدد آن
6) رفع اشکال سیستم به صورت تلفنی و رایگان
7)پاسخگویی شبانه روزی در زمان بروز حوادث غیر مترقبه برای اعزام کارشناس به محل