سيستم هاي كنترل تردد بيومتريك

 
 
سيستم هاي كنترل تردد بيومتريك

 


اكثر سيستم هاي كنترل ترددي كه در حال حاضر در كره جنوبي مورد استفاده قرار مي گيرند ، سيستم RFID و انواع Keypad مي باشند . از آخرين فن آوري هاي به كار رفته در كنترل تردد ، تلفيقي از سيستم RFID Card Reader با قابليت شناسايي بيومتريك ، شامل عنبيه ، اثر انگشت ، رگهاي خوني و چهره است . با ظهور سيستم هاي امنيتي بيومتريك ، سيستم Keypad در حال حاضر چندان به كار گرفته نمي شود . در اين ميان شناسايي اثر انگشت ، فن آوري غالب بيومتريكي است كه مودر استفاده قرار مي گيرد . طبق اماري كه انجمن بيومتريك كره (KBA) به دست آورده ، فروش اين سيستم ، در سال 2008 به 125 ميليون دلار رسيده است . فن آوري تشخيص چهره به تخصيص 7 درصداز بازار و پس از آن شناسايي عنبيه و رگهاي خوني به ترتيب 4 درصد به 2 درصد از بازار ، بهترتيب در مكان هاي دوم تا چهارم قرار دارند . طبق برآوردهاي انجمن بيومتريك كره (KBA) ، فن آوري شناسايي عنبيه بين سال هاي 2008 و 2010 با سود ساليانه 31 درصد ، بالاترين ميانگين سود ساليانه را به خود اختصاص خواهد داد .

 


همچنين پيش بيني مي گردد فن آوري شناساسيي رگهاي خوني با افزايش 28 درصدي مواجه شده و به دنبال آن تشخيص چهره 26 درصد و اثر انگشت 19 درصد افزايش داشته باشد . همچنين پيش بيني شده بود كه فروش فن آوري هاي بيومتريكي تا پايان سال 2008 به 145 ميليون دلار برسد . بر اساس همين آمار تخمين زده ميشود فروش اين نوع فن آوري هاي تا پايان سال 2009 به 97/157 ميليون دلار رسيده و تا سال 2010 با رشد 20 درصدي ادامه خواهد داشت. طبق برآوردهاي همين مركز ، در سال 2009 سيستم هاي كنترل تردد بيومتريكي سهم بزرگتري نسبت به انواع سيستم هاي RFID خواهند داشت . با كاهش سيستم هاي FRR , FAR ، سيستم شناسايي چهره FacekeyXL500 با ويژگي IR قدرت تشخيص را بخصوص در شرايط كم نور افزايش داده است .

 


فن آوري شناسايي اثر انگشت ، سيستم انتخابي بازار تجاربي است ؛ در حاليكه فن آوري شناسايي عنبيه كاربرد بسيار فراوان تري در ساختمان هاي نظامي ، دولتي و مرازك تحقيقامتي كه تأسيسات امنيتي بسيار پيشرفته تري را به كار گرفته اند ، مورد استفاده قرار ميگيرد . در حقيقت سيستم هاي تشخيص چهره بيشتر در امور جنايي و اوري كه شناسايي مي تواند در آنها به صورت Passive صورت گيرد ، مورد استفاده واقع ميشود . فن آوري شناسايي اثر انگشت ، سيستم انتخابي بازار تجاري است ، در حاليكه فن آور شناسايي عنبيه كاربرد بسيار فراوان تري در ساختمان هاي نظامي ، دولتي و مراكز تحقيقاتي كه تأسيسات امنيتي بسيار پيشرفته تري را به كار گرفته اند ، مورد استفاده قرار مي گيرد . در حقيقت سيستم هاي تشخيص چهره بيشتر در امور جنايي و اموري كه شناسايي مي تواند در آنها به صورت Passive صورت گيرد ، مورد استفاده واقع مي شود .