از اینکه تمایل به همکاری با شرکت فرابک را دارید سپاسگذاریم
لطفا شرایط ذیل را ملاحظه فرموده و فرم مربوطه را تکمیل و ارسال فرمایید.

شرایط فروش همکاری:
1- دارابودن حداقل 3 سال تحربه در زمینه نصب تجهیزات مداربسته و ارسال مدارک دال بر آن (اجاره نامچه محل فعالیت یا سند مربوطه)
2-معرفی حداقل سه پروزه متوسط که شخصا در آن فعال بوده اید
3-معرفی 10 رضایت نامه مشتری 
4-ارسال مدارک تحصیلی مرتبط وارسال مشخصات دقیق فردی
5-دارا بودن کارت فعال اتحادیه
6-گواهی عدم سوِء پیشینه
7-ارسال یک فقره چک و سفته حداقل به مبلغ پنج میلیارد  ریال ضمانت قابل وصول


درصورت پذیرفتن شرایط فوق فرم ذیل را تکمیل فرموده و ارسال بفرمایید

 

 

شرایط ویزه نمایندگان فروش


1- دارا بودن فضای تجاری در شهر های بزرگ حداقل 50 متر و در شهر های کوچک 30 متر
2- تامین اعتبار به مبلغ یکصد میلیارد ریال 
3- سپرده ده میلیارد ریال وجه نقد
4-فروش تضمینی محصولات فرابک حداقل یک میلیارد ریال در ماه
5- تکمیل پرسشنامه و پذیرفتن شرایط

 

شرایط همکاری تبلیغاتی یا بازاریابی

1- معرفی پروژه به شرکت
2- پرداخت 10 درصد فروش به عنوان پاداش به بازاریاب