برای مشاهده تصویر بزرگتر بر روی عکس راست کلیک نموده وعکس را در  NEW TAB یا NEW WINDOW  مشاهده نمایید